English Estonian
Ship Laev
Port Pakpoord
Starboard Tüürpoord
Stem Vöörtääv
Stern Ahter/pära
Transom Ahtripeegel
Fore Vöör
Aft Ahter
Bow Vöör
Tiller Roolipinn/-ratas
Ahead Edasi
Astern Tagasi (ahtrisse)
Sponson Pontoonid
Hull Laevakere
(Cargo)hold (Lasti)ruum-trümm
Buoyancy Ujuvus
Draft; draught Süvis
Vessel Laev (suur)
Craft Veesõiduk
Leisure boat / craft Väikelaev, vabaaja paat/veesõiduk
Alongside Pardas
Broadside Pealveeparras
Engine Mootor
Revolutions / Revs / RPM’s Pöörded
Propeller Vint
Throttle Gaasihoob
Pitch Kiirust lisama/vint
Full throttle Täisgaas
Equipment Varustus, seadmed
Drogue Tormiankur
Tools Töövahendid
Chart / Map Kaart
Mooring Sildumine, sildumisots
Rope Ots, köis
Painter(line) Kinnitusots
To pay out a line Otsa järele andma
To pull in a line Otsa sisse tõmbama
Float Ujuk (ujuvusvahend)
(Life)raft (Pääste)parv
Crew Meeskond
Coxswain Kapten
(Helm)sman Tüürimees
Skills Oskused/kogemused
Seaman Meremees
Engineer Mehaanik
Sea Meri
Swell Paisuma, kasvama, ummiklaine
Wave Laine
Crest Lainehari
Trough Lainepõhi
Surf Surfama
Breaker Murdlaine /lauinemurdja
Wake Kiiluvesi/ahtrilaine
Drift Derivatsioon, triiv
Shallow Madal
Current Vool, hoovus
Tide Looded/tõus-mõõn
Rip tide (Mõõnavee) tagasivool
Sandbar Liivavall
   
Environment Keskkond
Breakwater Lainemurdja
Casualty; victim Ohver
Latitude Laiuskraad
Longitude Pikkuskraad
Lat/Long Laius/pikkus
LKP Viimane teadaolev asukoht
Hazardous Chemicals (Hazchem) Ohtlikud kemikaalid
Transit Transiit
Don’t don’t don’t don’t Ära tee, ära tee, ära tee, ära tee

Download the Dictionary here.