English Finnish
Ship Laiva, alus
Port Paapuuri, vasen
Starboard Styyrpuuri, oikea
Stem Keula
Stern Perä
Transom Peräpeili, perälauta
Fore Etu-, Keula-
Aft Perä
Bow Keula
Tiller Ruori, ruoripinna
Ahead Eteen
Astern Taakse
Sponson Palle
Hull Runko
(Cargo)hold (Lasti)ruuma
Buoyancy Kelluttavuus
Draft; draught Syväys
Vessel Alus
Craft Alus
Leisure boat / craft Huvialus, huvivene
Alongside Kyljelle, kyljellä, sivulle
Broadside Kyljittäin, kylki edellä
Engine Kone, moottori
Revolutions / Revs / RPM’s Kierrosluku
Propeller Potkuri
Throttle Kaasu
Pitch Nousu (potkurista)
Full throttle Täydellä kaasulla, täyttä vauhtia
Equipment Laitteet, laitteisto
Drogue Ajoankkuri
Tools Työkalut
Chart / Map Kartta
Mooring Kiinnittyminen
Rope Köysi
Painter(line) Hinausköysi
To pay out a line Päästää köyttä, laskea köyttä
To pull in a line Vetää köyttä
Float Kellua
(Life)raft (Pelastus)lautta
Crew Miehistö
Coxswain Päällikkö
(Helm)sman Ohjaaja
Skills Kyvyt, taidot
Seaman Merimies
Engineer Konemies
Sea Meri
Swell Maininki
Wave Aalto
Crest Aallonharja
Trough Aallonpohja
Surf Aallokko
Breaker Hyökyaalto
Wake Vanavesi
Drift Ajautuminen
Shallow Matala
Current Virta
Tide Vuorovesi
Rip tide Ristiaallokko
Sandbar Hiekkasärkkä, särkkä
Environment Ympäristö
Breakwater Aallonmurtaja
Casualty; victim Avustettava, uhri
Latitude Latituudi, leveyspiiri
Longitude Longituudi, pituuspiiri
Lat/Long Lat/lon
LKP Viimeinen tunnettu sijainti
Hazardous Chemicals (Hazchem) Vaaralliset kemikaalit
Transit Kuljetus, läpikulku
Don’t don’t don’t don’t Älä, älä, älä, älä

Download the Dictionary here.