English Danish
Ship  
Port Bagbord
Starboard Styrbord
Stem Stævn
Stern Hæk; agter stævn
Transom Hækbjælke/travers (Transom Stern = agterspejl)
Fore For
Aft Agter
Bow Bov; for stævn
Tiller Rorpind
Ahead Forud
Astern Agterud
Sponson Udbygning
Hull Skrog
(Cargo)hold Lastrum
Buoyancy Flydeevne/Opdriftsevne
Draft; draught Dybgang
Vessel Skib
Craft Fartøj
Leisure boat / craft Fritidsfartøj
Alongside Langs
Broadside Bredside
 
Engine  
Revolutions / Revs / RPM’s Omdrejninger per minut
Propeller Drivskrue
Throttle Gashåndtag; (drøvle på...)
Pitch Pitch (Stigning på skrue)
Full throttle Fuld gas
 
Equipment  
Drogue Drivanker
Tools Værktøj
Chart / Map Søkort
Mooring Fortøjning
Rope Reb
Painter(line) Forhaler
To pay out a line Slække/bøde ud
To pull in a line Hive ind
Float Flyde/flåde
(Life)raft (Rednings)flåde
 
Crew  
Coxswain Styrmand; Bådfører
(Helm)sman Rorgænger
Skills Evner
Seaman Sømand
Engineer Maskinmester
 
Sea  
Swell Dønning
Wave Bølge
Crest Bølgekam/Bølgetop
Trough Trug
Surf Brænding
Breaker Brodsø
Wake Kølvand
Drift Drive
Shallow Lavt vand, grundt vand
Current Strøm
Tide Tidevand
Rip tide Hestehul/Revlehul
Sandbar Sandbanke
 
Environment  
Breakwater Bølgebryder/høfde
Casualty; victim Tilskadekommen; Nødstedte
Latitude Breddegrad
Longitude Længdegrad
Lat/Long Bredde/Længde
LKP LKP/Sidste kendte position
Hazardous Chemicals (Hazchem) Farligt gods
Transit Transit
Don’t don’t don’t don’t STOP

Download the Dictionary here.