English Dutch
Ship Schip
Port Bakboord
Starboard Stuurboord
Stem Voorsteven
Stern Achtersteven
Transom Spiegel/Hek
Fore Voor
Aft Achter
Bow Boeg
Tiller Helmstok
Ahead Vooruit
Astern Achteruit
Sponson Tube
Hull Romp
(Cargo)hold (Laad)ruim
Buoyancy Drijfvermogen
Draft; draught Diepgang
Vessel Vaartuig
Craft Vlieg- of vaartuig
Leisure boat / craft Pleziervaartuig
Alongside Langszij
Broadside Langsscheeps
Engine Motor
Revolutions / Revs / RPM’s Toeren
Propeller Schroef
Throttle Gashendel
Pitch Spoed
Full throttle Vol gas
Equipment Uitrusting
Drogue Stopzak/Drijfanker
Tools Middelen/Gereedschap
Chart / Map Kaart
Mooring Landvast/Meertouw/Tros
Rope Touw
Painter(line) Voorloper (dunne lijn)
To pay out a line Een lijn vieren
To pull in a line Een lijn inhalen
Float Drijver (boeitje)
(Life)raft Reddings)vlot
Crew Bemanning
Coxswain Schipper/bevelvoerder
(Helm)sman (Roer)ganger
Skills Vaardigheden
Seaman Matroos
Engineer Machinist
Sea Zee
Swell Deining, zwel
Wave Golf
Crest Golftop
Trough Golfdal
Surf Branding
Breaker Breker
Wake Hekgolf
Drift Verlijering, drift
Shallow Ondiep
Current Stroom
Tide Getij
Rip tide Mui
Sandbar Zandbank
Environment Omgeving
Breakwater Golfbreker/Strekdam
Casualty; victim Slachtoffer
Latitude Breedte(graad)
Longitude Lengte(graad)
Lat/Long afkorting: de breedte/lengte positie
LKP Last Known Position, Laatst bekende pos
Hazardous Chemicals (Hazchem) Gevaarlijke chemicaliën
Transit Merklijn; lichtenlijn
Don’t don’t don’t don’t Nietdoennietdoennietdoennietdoen

Download the Dictionary here.