English Latvian
Ship Kuģis
Port Kreisais borts
Starboard Labais borts
Stem Priekšvadnis
Stern Pakaļgals
Transom Spogulis (IRB)
Fore Priekšdaļa
Aft Aizmugure
Bow Priekšgals
Tiller Pinne, stūres svira
Ahead Uz priekšu
Astern Atpakaļ, aizmugurē
Sponson Stūrmaņa platforma
Hull Kuģa korpuss
(Cargo)hold Tilpne, rūme
Buoyancy Peldspēja
Draft; draught Iegrime
Vessel Kuģis
Craft Laiva (mazāks kuģis)
Leisure boat / craft Atpūtas kuģis
Alongside Gar (bortu, piestātni)
Broadside Sāniski
Engine Dzinējs
Revolutions / Revs / RPM’s Apgriezieni
Propeller Dzenskrūve
Throttle Jauda
Pitch Apgriezieni, garensiskā sānsvere
Full throttle Pilnā gaitā
Equipment Aprīkojums
Drogue Drags, peldošais enkurs
Tools Instrumenti
Chart / Map Jūras karte / Karte
Mooring Tauvošanās
Rope Virve
Painter(line) Sviedlīne
To pay out a line Padot sviedlīni
To pull in a line Atvilkt atpakaļ sviedlīni
Float Peldamība
(Life)raft Glābšanas plosts
Crew Komanda
Coxswain Stūrmanis
(Helm)sman Stūrmanis
Skills Pieredze
Seaman Jūrnieks
Engineer Mehāniķis
Sea Jūra
Swell viļņošanās
Wave Vilnis
Crest Vilņa virsotne
Trough Viļņa ieplaka
Surf Banga
Breaker Lauzošs vilnis
Wake Ķīļūdens, ķīlūdens viļņi
Drift Dreifēt
Shallow Sekls
Current Straume
Tide Paisums
Rip tide Bēgums
Sandbar Sēklis
Environment Vide
Breakwater Mols, viļņlauzis
Casualty; victim Ievainotais, upuris
Latitude Ģeogrāfiskais platums
Longitude Ģeogrāfiskais garums
Lat/Long Plat/Gar
LKP Pēdējā atrašānās vieta (last known pstn)
Hazardous Chemicals (Hazchem) Bīstamas ķīmiskās vielas
Transit Tranzīts or Šķērsošana, ceļa pieveikšana utml.
Don’t don’t don’t don’t Nē, nē, nē

Download the Dictionary here.