English Norwegian
Ship Skip
Port Babord
Starboard Styrbord
Stem  
Stern Akter
Transom Hekk
Fore Forut
Aft Akterut
Bow Baug
Tiller Rorkult
Ahead Forover
Astern Akterover
Sponson Nisje
Hull Skrog
(Cargo)hold Lasterom
Buoyancy Oppdrift
Draft; draught Dypgående
Vessel Fartøy
Craft Farkost
Leisure boat / craft Fritidsfartøy
Alongside Langs
Broadside Bredside
Engine Maskin
Revolutions/Revs /RPM’s Omdreininger
Propeller Propell
Throttle Trotler
Pitch Pitch
Full throttle Full fart
Equipment Utstyr
Drogue Drivanker
Tools Verktøy
Chart / Map Sjøkart
Mooring Fortøyning
Rope Tau/trosse
Painter(line) Forhaler
To pay out a line Slakke ut
To pull in a line Ta inn slakk
Float Flyte
(Life)raft Redningsflåte
Crew Mannskap
Coxswain Båtfører
(Helm)sman Rormann
Skills Ferdigheter
Seaman Sjømann
Engineer Maskinist
Sea Sjø
Swell Dønning
Wave Bølge
Crest Bølgekamm
Trough Bølgedal
Surf Brenning
Breaker Brottsjø
Wake Kjølvann
Drift Avdrift
Shallow Grunt
Current Strøm
Tide Tidevann
Rip tide Undervannsstrøm
Sandbar Sandbanke
Environment Miljø
Breakwater Bølgebryter
Casualty; victim Nødstedt
Latitude Breddegrad
Longitude Lengdegrad
Lat/Long Bredde/lengde
LKP Siste kjente posisjon
Hazardous Chemicals (Hazchem) Farlige kjemikalier
Transit Transit
Don’t don’t don’t don’t Nei, nei, nei, nei

Download the Dictionary here.